HEMEN ARA: +905309118133

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Evlilik Sözleşmesi

Mal rejimi sözleşmesi diğer bir ifade ile evlilik sözleşmesi; Evlilik birlikteliğinin kurulması sırasında evlilik birlikteliği içerisinde ve evliliğin sona erdirilmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Evlilik sözleşmeleri taraflara özellikle evliliğin sona ermesi ile birlikte bir takım hak ve yükümlülükler yükleyen hukuki niteliği olan belgelerdir. Doğurmuş oldukları hukuku sonuçlar itibariyle daha çok mal rejimi sözleşmesi olarak da bilinmektedir. Evlilik sözleşmeleri evlilik birlikteliğinin kurulması sırasında düzenlenebileceği gibi evlilik birlikteliği devam ederken de düzenlenmesi mümkündür. Evlilik birlikteliğinin kurulması sırasında eşler arasında herhangi bir mal rejimi sözleşmesi düzenlenmemiş ise; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzda; Kabul görmüş olan evlilik sözleşmesi yani mal rejimi sözleşmesi yasal mal rejimi olarak kabul edilmektedir.

Eşler evliliğin kurulması sırasında mal ayrılığı rejimi; Mal ortaklığı rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi veya edinilmiş mallara katılma rejimini de kabul etmeleri; mümkündür. Ayrıca evlilik birlikteliğinin kurulmasından sonra mevcut mal rejimlerini değiştirme imkanları bulunmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi evlilik sözleşmeleri kişilere bir takım hak ve yükümlülükler yükleyen belgelerdir. Bundan ötürü evlilik sözleşmelerinin aile hukuku avukatı veya boşanma avukatı vasıtasıyla hazırlanmasında fayda vardır. Sakarya aile hukuku avukatı veya; Sakarya boşanma avukatı olarak dilediğiniz zaman konusunda uzman kadromuzdan destek almanız mümkündür.

EVLILIK SOZLESMESI

Evlilik Sözleşmesi Türleri

Yukarıda da belirtildiği gibi evlilik sözleşmeleri (mal rejimi sözleşmeleri); Taraflara yüklemiş oldukları hak ve yükümlülüklere göre; mal ayrılığı rejimi; edinilmiş mallara katılma rejimi; paylaşımlı mal ayrılığı rejimi ve mal ortaklığı rejimi olarak ayrı başlıklar altında; düzenlenmiştir.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

2002 yılında değişiklik ile Türk Medeni Kanunumuzda kabul görmüş yasal mal rejimi; Edinilmiş mallara katılma rejimidir Edinilmiş mallara katılma evlilik sözleşmesinde eşlerin evlilik birlikteliği devam ettiği süre içerisinde edinmiş oldukları malların; Evliliğin sona ermesi ile yarı yarıya paylaşmalarına olanak sağlayan evlilik sözleşmesi türüdür. Kural olarak eşler arasında ayrıca bir evlilik sözleşmesi (mal rejimi sözleşmesi) düzenlenmemiş ise; Yasal mal rejimi olarak kabul edilmiştir.

Mal Ayrılığı Rejimi

01.01.2002 tarihinden önce Medeni Kanunumuzda geçeli olan evlilik sözleşmesi (mal rejimi sözleşmesi) mal ayrılığı rejimidir. Mal ayrılığı rejiminde evlilik birlikteliği içerisinde eşlerin kendi kazanımları sonucu elde etmiş oldukları mallar; kişisel mal olduğu kabul edilmektedir. Kişisel mallar evliliğin sona ermesi ile herhangi bir paylaşımı tabi tutulmamaktadır. Ancak kişisel malın ispat edilmesinde; İspat yükü mal sahibi olan eşe aittir.

Mal Ortaklığı Rejimi

Bir başka evlilik sözleşmesi türü ise; Mal ortaklığı rejimidir. Her iki eşin evlilik birlikteliğinden önce; edinmiş oldukları malların; evlilik birlikteliğinin sona ermesi; ile yarı yarıya paylaşımı esas alınan mal rejimi; Mal ortaklığı rejimidir.

Paylaşımlı Mal Ayrılığı Rejimi

Doğurmuş olduğu hukuku sonuçları itibariyle; mal ayrılığı rejimi; ile edinilmiş mallara katılma; rejiminin kısmın de olsa; benimsenmesi sonucu oluşmuş evlilik sözleşmesidir. Evlilik birlikteliğinden önce; eşlerin edinmiş oldukları; mallar üzerindeki; tasarruf yetkilerini kullanmaya devam ettikleri mal rejimi türü; paylaşımlı mal ayrılığı rejimidir. Ayrıca paylaşımlı mal ayrılığı rejiminde söz konusu mallar evlilik birlikteliğinin sona ermesinde ortak paylaşım kapsamında olmaktadır. Bu nedenle paylaşımlı mal ayrılığı rejimi; Mal ayrılığı rejimi; Edinilmiş mallara katılma rejimine oldukça benzemektedir.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

Yukarıda da belirtildiği gibi eşler evlilik birlikteliğinin kurulması sırasında aralarında herhangi bir evlilik sözleşmesi düzenlememiş olmaları halinde 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunumuzda kabul görmüş yasal mal rejimi boşanma halinde geçerli mal rejimi olarak kabul edilmektedir. 01.01.2002 tarihinden sonra yapılan evliliklerde yasal mal rejimi; edinilmiş mallara katılma rejimidir; Eşlerin evliliğin devam ettiği sürece mevcut mal rejimlerini değiştirme hakları mevcuttur. Evlilik sözleşmeleri noterlerde düzenleme şeklinde yapılması mümkündür. Ayrıca; aile avukatı veya boşanma avukatı aracılığı ile; düzenlenmiş olan evlilik sözleşmelerinin yine; noterlerde onaylatılması; ile evlilik sözleşmesi; düzenlenmesi mümkün haldedir. Daha önce de belirtildiği gibi evlilik sözleşmeleri bir çeşit hukuki sözleşme niteliğindedir. Bu nedenle bu tür sözleşmelerin boşanma avukatı veya aile hukuku avukatı vasıtasıyla hazırlanmasında fayda vardır. Sakarya boşanma avukatı veya Adapazarı boşanma avukatı olarak benzer konularda uzman kadromuzdan destek almanız mümkündür.

Yukarı kaydır
Whatsapp Üzerinden Danışın.