HEMEN ARA: +905309118133

Nafaka Davaları

Nafaka Davaları

Nafaka davaları, boşanma davaları ile birlikte açılabileceği gibi boşanmanın gerçekleşmesinden sonra da açılması mümkündür. Uygulamada boşanmanın gerçekleşmesinden sonra açılan nafaka davaları genellikle “nafakanın iptali” şeklinde gerçekleşmektedir. Ayrıca nafaka artırılması davası da başka bir nafaka davaları türüdür. Ancak sıklıkla boşanma davaları ile birlikte nafaka da talep edilmektedir. Nafakanın temel amacı; boşanmaya bağlı olarak eşlerden herhangi birisinin gelirinde meydana gelmiş olan olumsuz bir değişikliğin etkisini ortadan kaldırmak veya en aza indirmektir. Ayrıca eşlerin ortak çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanması için “iştirak nafakası” öngörülmüştür. Nafakanın amacına göre; Nafaka davaları genellikle yoksulluk nafakası, iştirak nafakası veya tedbir nafakası olarak gerçekleşmektedir. Nafaka davalarına sıklıkla konu olmasa da kardeşlerin veya belirli hısımların birbirlerine karşı açmış oldukları yardım nafakası da başkaca nafaka davalarına konu olan nafaka çeşitlerindendir.

Görüldüğü üzere nafaka davaları nafakanın amacına yönelik olmak üzere çeşitlilik göstermektedir. diğer aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda olduğu gibi nafaka davaları da içerisinde bir çok hukuki işlem barındıran davalardır. Bu nedenle; yoksulluk nafakası davası, iştirak nafakası davası, tedbir nafakası davası ya da yardım nafakası davasının konusunda uzman aile hukuku avukatı veya boşanma avukatı vasıtasıyla yürütülmesi önemlidir. Bu konuda Sakarya aile hukuku avukatı (Sakarya boşanma avukatı) veya Adapazarı aile hukuku avukatı (Adapazarı boşanma avukatı) olarak konusunda uzman avukatlarımızdan her zaman destek almanız mümkündür.

nafaka davalari

NAFAKA ÇEŞİTLERİ

Yukarıda da belirtildiği nafakanın amacına göre nafaka çeşitleri vardır. Nafaka çeşitleri evlilik birlikteliğinin sona ermesine bağlı olarak yoksulluk nafakası, iştirak nafakası veya tedbir nafakası şeklindedir. Ayrıca bir takım hısımların birbirlerine karşı olan yükümlülükleri kapsamında “yardım nafakası” da; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunumuzda düzenlenmiş nafaka çeşitlerindendir.

Yoksulluk Nafakası

Nafaka çeşitleri adı altında düzenlenen ilk nafaka türü 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 175. maddesinde belirtilen yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk; yeme, içme, giyinme eğitim veya barınma gibi kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayamama durumudur. Buna bağlı olarak; Boşanma nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekecek veya hiç yerine getiremeyecek kişiler için düzenlenmiştir. Diğer bir ifade ile yoksulluğa düşecek eşin diğer eşten talep ettiği nafaka çeşidi yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakasında yükümlülük açısından kadın veya erkek ayrımı yapılmamıştır. Yoksulluğa düşecek olan erkek eş kadından veya kadın eş erkekten yoksulluk nafakası talep etme hakkına sahiptir.

İştirak Nafakası

Boşanmaya bağlı olarak doğan bir başka nafaka çeşidi ise iştirak nafakasıdır. Uygulamada sıklıkla çocuk nafakası olarak da bilinmektedir. İsminden de anlaşılacağı üzere; Çocuğun bakım giderleri başta olmak üzere eğitim / öğretim giderlerinin karşılanması için öngörülen nafaka çeşitlerindendir. Kural olarak nafaka davaları kapsamında iştirak nafakası velayet sahibi olan eş tarafından diğer eşe karşı açılmaktadır.

Tedbir Nafakası

Boşanma davası sonuçlanmadan yani boşanma davası devam ederken talep edilen nafaka çeşidi ise tedbir nafakasıdır. Tedbir nafakası boşanma davası açılırken taraflarca talep edilebileceği gibi; Mahkeme hakiminin re’sen karar vermesi gereken durumlardandır. Bu nedenle tedbir nafakası mahkeme hakiminin takdirine bırakılmış bir durumdur.

Yardım Nafakası

Boşanmaya bağlı olarak gerçekleşmesede TMK’da düzenlenmiş bir başka nafaka çeşidi ise yardım nafakasıdır. Genellikle akrabalar arasındaki yardım yükümlülüğüne dayanılarak açılan nafaka davaları türlerindendir.

NAFAKA HESAPLAMA

Yoksulluk nafakası miktarı, iştirak nafakası miktarı, tedbir nafakası miktarı ya da yardım nafakası miktarı için öngörülmüş genel bir kural bulunmamaktadır. Nafaka hesaplama genellikle tarafların ekonomik durumları göz önüne alınarak yapılmaktadır. Genellikle kişinin mevcut malvarlığı veya aylık kazançları dikkate alınarak nafaka hesaplaması yapılmaktadır. Ancak nafaka hesaplama konusunda genellikle bir tarafın olağan üstü zenginleşmesine sebebiyet vermemesine dikkat edilmektedir. Ayrıca nafaka yükümlüsünün de tespit edilen nafaka miktarını ödemekte güçlük çekmemesi nafaka hesaplamasında göz önüne alınan bir başka kriterdir.

NAFAKA DAVALARI

Yukarıda da belirtildiği gibi nafaka davaları genellikle boşanma davası ile birlikte açılmaktadır. Boşanma davası ile nafaka talep edilmesi halinde ayrıca nafaka davasından söz etmek kural olarak mümkün değildir. Ancak özellikle yoksulluk nafakası veya iştirak nafakaları konusunda; nafakanın iptali davası veya nafakanın artırılması davası şeklinde nafaka davaları açılması mümkündür. Nafaka davaları konusunda yukarıda verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere; özellikle yoksulluk nafakası davası veya iştirak nafakası davasının konusunda uzman boşanma avukatı veya aile hukuku avukatı vasıtasıyla yürütülmesi tarafların menfaatine olacaktır. Nafaka davaları veya benzer diğer uyuşmazlıklarda konusunda uzman Sakarya boşanma avukatı veya Adapazarı boşanma avukatı olarak büromuzdan destek almanız mümkündür.

Yukarı kaydır
Whatsapp Üzerinden Danışın.