HEMEN ARA: +905309118133

Nafaka İptal Davası

Nafaka İptal Davası

Boşanma davaları ile birlikte ya da boşanmanın gerçekleşmesinden sonra talep edilen nafakanın belirlenmesinde genellikle herhangi bir süre öngörülmemektedir. Ancak bu durum nafakaların süresiz bir şekilde ödeneceği sonucu da doğurmamaktadır. Bu nedenle nafakayı sonlandıran durumların varlığı halinde Nafaka İptal Davası açılması mümkündür. Sakarya boşanma avukatı, Adapazarı boşanma avukatı, Erenler boşanma avukatı, Serdivan boşanma avukatı olarak bu yazımızda nafaka iptal davalarına değineceğiz. Nafaka iptal nedenleri hakkında detaylı bilgiler vermeden önce nafaka iptal davalarına konu olabilecek nafaka türleri hakkında kısa da olsa bilgi vermek yerinde olacaktır.

İştirak Nafakası

Türk Medeni Kanunumuza göre; Çocuğun her türlü bakım ve gözetimi ile eğitim konusunda tüm masraflar; anne ve baba tarafından karşılanmaktadır. Her ne kadar evlilik birliği sona ermiş olsa dahi olağan üstü haller dışında bu durum değişmemektedir. Dolayısıyla boşanmanın gerçekleşmesinden sonra da eşlerin çocuk üzerindeki yükümlülükleri devam etmektedir. Evliliğin sona ermesine rağmen devam eden bu yükümlülük iştirak nafakasının konusunu oluşturmaktadır. Bu durumda iştirak nafakası; “Velayet sahibi olmayan eş tarafından ortak çocuk için bakım giderleri ile eğitim giderlerini karşılamak; için velayet sahibine ödenen ekonomik anlamda değerler” olarak adlandırılmaktadır.

İştirak Nafakası Hesaplama

Sakarya boşanma avukatı; ve Adapazarı boşanma avukatı olarak iştirak nafakası miktarı ve iştirak nafakası hesaplama konusunda sorularla sıklıkla karşılaşmaktayız. Öncelikle belirtmekte fayda vardır ki; Bu konuda genel bir miktar belirtmek ve iştirak nafakası hesaplaması ile elde edilebilecek bir miktar tespit etmek olanaksızdır. Diğer nafaka türlerinde olduğu gibi iştirak nafakası da eşlerin ekonomik durumu, mevcut mal varlıkları veya çocuğun yaş ya da sağlık durumuna veya eğitim durumuna göre belirlenmektedir.

Daha çok bu ve benzeri kriterler göz önüne alınarak hakim tarafından takdir edilmektedir. İştirak nafakasına ilişkin Sakarya boşanma avukatı olarak hatırlatmak istediğimiz en önemli husus; çocuğun üstün menfaati gereği iştirak nafakası talep olunmaksızın resen gözetilen bir durumdur. Ancak boşanma davaları sırasında veya boşanmanın gerçekleşmesinden sonra da ayrıca nafaka davaları açılması mümkündür.

Yoksulluk Nafakası

Sakarya boşanma avukatı olarak değinmek istediğimiz ve; nafaka iptal davalarına konu olan başka bir nafaka türü; ise yoksulluk nafakasıdır. İştirak nafakasından farklı olarak boşanma dolayısıyla yoksulluğa düşmüş olan eşe diğer eş tarafından ödenmektedir. Türk Medeni Kanunumuz yoksulluk nafakası konusunda herhangi bir ayrım yapmamıştır. Bu nedenle nafaka yükümlüsü kadın olabileceği gibi erkekte olabilmektedir. Esasen nafaka iptal davası daha çok yoksulluk nafakası konu olduğunu söylemek de mümkündür.

Yoksulluk Nafakası Ne Kadar?

Daha önce de belirttiğimiz gibi; gerek iştirak nafakası gerekse yoksulluk nafakası konusunda genel geçerli bir miktar belirtmemiz mümkün değildir. Eşlerin ekonomik durumları göz önüne alınarak takdir edilen bir miktar olması nedeniyle; yoksulluk nafakası ne kadar sorusuna da tam bir cevap vermek oldukça zordur. Bu konuda boşanma avukatından destek alınması daha yerinde olacaktır.

Nafaka İptal Davası

Evlilik birliğinin sonra ermesine bağlı olarak nafaka yükümlülüğünün ortadan kalkması nafaka iptal davalarına konu olmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası, nafaka iptal davalarına konu olmaktadır. Her iki nafaka türü için ayrı ayrı nafaka iptal nedeni öngörülmüş olduğundan; Sakarya Boşanma avukatı olarak nafaka iptal davalarını; iştirak nafakasının iptali ve yoksulluk nafakasının iptali olarak iki ayrı başlık altında incelemeyi uygun gördük.

İştirak Nafakası İptali

Daha çok çocuğun bakım giderleri ve eğitim masrafları için ödenmesi nedeniyle nafaka iptal davalarına sıkça konu olan bir durum değildir. Ancak Sakarya boşanma avukatı olarak iştirak nafakasının iptaline neden olan durumları ve iştirak nafakasını ortadan kaldıran nedenleri belirtmekte fayda olduğunu düşünmekteyiz.

– Ergin olma; İştirak nafakasını ortadan kaldıran ilk durum ergin olmadır. Türk medeni kanunun 328. maddesine göre; Ana ve babanın bakım borcu çocuğun ergin olması ile veya evlenmesi ile sona ermektedir. Dolayısıyla iştirak nafakası da çocuğun ergin duruma gelmesi veya evlenmesi ile sona ermektedir. Ergin olma nedeniyle nafakasının iptali ve nafakanın sona ermesinin istisnası bulunmaktadır. Çocuğun ergin olmasına rağmen eğitim hayatı devam ediyorsa bu durumda eşlerin çocuk üzerindeki bakım yükümlülükleri kısmen de olsa devam etmektedir.

– Ölüm; Nafaka yükümlüsünün ölümü her ne kadar nafaka iptal davası konusu olmamakta ise de; İştirak nafakasını ortadan kaldıran nedenler arasında yer almaktadır. Ancak nafaka yükümlüsünün ölmeden önce ödememiş olduğu nafaka bulunması halinde ödenmemiş olan gecikmiş nafakaların iştirak nafakasının ödenmesi nafaka yükümlüsünün mirasçılarından talep edilmesi ile mümkündür.

Feragat; Ergin olma ile birlikte ölüm ve feragat duruları iştirak nafakası iptali davalarına konu olmamaktadır. Daha çok iştirak nafakasını ortadan kaldıran durumlar olarak nitelendirilmektedir. Nafaka iptal davaları ile aynı sonucu doğurması nedeniyle Sakarya boşanma avukatı, Adapazarı boşanma avukatı, Erenler boşanma avukatı ve Serdivan boşanma avukatı olarak kısaca değinmekte fayda olduğunu düşündük.

Nafaka Yükümlülüğünü Ortadan Kaldıran Durumlar

– Velayet Hakkının Elden Alınması; Bir başka iştirak nafakasını ortadan kaldıran durum ise velayet hakkının elden alınmasıdır. Velayet değişikliği gibi herhangi bir nedenle velayet hakkının elden alınması ile iştirak nafakası son bulabileceği, velayetin değişmesi sonucunu doğurması sonucunu doğurması sonucunu doğurması halinde ise eşler arasında nafaka yükümlüğünün de değişmesi mümkündür.

– Evlatlık Verilme; Türk Medeni Kanunu 314. maddesinde düzenlenmiş olan evlat edinme; İştirak nafakasını sona erdiren bir durumdur. Türk Medeni Kanunun 314. maddesine göre; Çocuk üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğü evlat edinene geçmektedir. Dolayısıyla evlat edinme durumunda iştirak nafakası yükümlülüğünden de söz etmek mümkün değildir.

– Çocuğun Çalışmaya Başlaması; İştirak nafakasının amacı çocuğun ihtiyaçlarını karşılaması olması nedeniyle; Kendi ihtiyaçlarını karşılaması mümkün hale gelmesi durumunda çocuğun çalışmaya başlaması iştirak nafakasını sona erdiren durumlar arasında kabul edilmektedir.

– Nafaka Yükümlüsünün Yoksullaşması; Nafaka iptal davalarına esasen nafaka yükümlüsünün yoksullaşması konu olmaktadır. Sakarya boşanma avukatı ve Adapazarı boşanma avukatı olarak nafaka iptal davalarında sıklıkla nafaka yükümlüsünün yoksullaşmasının ileri sürüldüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Bu durumun mahkeme nezdinde kanıtlanması oldukça önemlidir. Bu nedenle nafaka iptal nedenlerinin varlığının kanıtlanması açısından boşanma avukatından destek alınması gerektiğini düşünmekteyiz.

Sakarya Boşanma Avukatı

Yoksulluk Nafakasının İptali

Nafaka iptal davalarına daha çok yoksulluk nafakası konu olmaktadır. İştirak nafakasının iptalinde olduğu gibi yoksulluk nafakasının iptalinde de bir takım nedenler belirlenmiştir. Sakarya boşanma avukatı olarak yoksulluk nafakasının iptaline neden olan durumları aşağıdaki gibi özetlemek isteriz.

– Yoksulluğun Ortadan Kalkması; Yoksulluk nafakasını ortadan kaldıran ilk neden olarak yoksulluğun ortadan kalkması örnek gösterilmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi evlilik birliğinin sona ermesi ve diğer eşin bu nedenle yoksulluğa düşmesi yoksulluk nafakasını doğurmaktadır. Ancak daha sonra yoksul duruma düşen eşin herhangi bir nedenden ötürü yoksulluk durumundan kurtulması durumunda nafaka iptali davası açılması mümkündür. Ancak bu durumun boşanma avukatı vasıtasıyla delillendirilmesinde fayda vardır.

Yeniden Evlenme Nedeniyle Nafakanın İptali; Nafaka alacaklısının yeniden evlenmesi nafakanın ortadan kaldırılmasına neden olmaktadır. Nafakayı kendiliğinden sona erdirmesi nedeniyle nafaka iptal davalarına pek konu olmayan bir durumdur.Nafaka alacaklısının resmi olarak evli olmamakla birlikte evliymiş gibi bir başkası ile hayat sürmesi nafaka iptal davalarına konu olabilmektedir. Bu durum kesin ve inandırıcı deliller ile desteklenmesi halinde mahkemece nafakanın iptaline karar verilebilmektedir. Sakarya boşanma avukatı olarak bu ve benzer durumlarla sıklıkla karşılaşmaktayız. Nafaka alacaklısının evli olmamasına rağmen bir başkası ile evliymiş gibi hayat sürmesi durumunun delillendirilmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle boşanma avukatından destek alınması tavsiye edilmektedir.

Nafaka Davaları

Nafaka davaları, boşanma davaları ile birlikte açılabileceği gibi boşanmanın gerçekleşmesinden sonra da açılması mümkündür. Uygulamada boşanmanın gerçekleşmesinden sonra açılan nafaka davaları genellikle “nafakanın iptali” şeklinde gerçekleşmektedir. Ayrıca nafaka artırılması davası da başka bir nafaka davaları türüdür. Ancak sıklıkla boşanma davaları ile birlikte nafaka da talep edilmektedir. Nafakanın temel amacı; boşanmaya bağlı olarak eşlerden herhangi birisinin gelirinde meydana gelmiş olan olumsuz bir değişikliğin etkisini ortadan kaldırmak veya en aza indirmektir. Ayrıca eşlerin ortak çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanması için “iştirak nafakası” öngörülmüştür. Nafakanın amacına göre; Nafaka davaları genellikle yoksulluk nafakası, iştirak nafakası veya tedbir nafakası olarak gerçekleşmektedir. Nafaka davalarına sıklıkla konu olmasa da kardeşlerin veya belirli hısımların birbirlerine karşı açmış oldukları yardım nafakası da başkaca nafaka davalarına konu olan nafaka çeşitlerindendir.

Görüldüğü üzere nafaka davaları nafakanın amacına yönelik olmak üzere çeşitlilik göstermektedir. diğer aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda olduğu gibi nafaka davaları da içerisinde bir çok hukuki işlem barındıran davalardır. Bu nedenle; yoksulluk nafakası davası, iştirak nafakası davası, tedbir nafakası davası ya da yardım nafakası davasının konusunda uzman aile hukuku avukatı veya boşanma avukatı vasıtasıyla yürütülmesi önemlidir. Bu konuda Sakarya aile hukuku avukatı (Sakarya boşanma avukatı) veya Adapazarı aile hukuku avukatı (Adapazarı boşanma avukatı) olarak konusunda uzman avukatlarımızdan her zaman destek almanız mümkündür.

nafaka davalari

NAFAKA ÇEŞİTLERİ

Yukarıda da belirtildiği nafakanın amacına göre nafaka çeşitleri vardır. Nafaka çeşitleri evlilik birlikteliğinin sona ermesine bağlı olarak yoksulluk nafakası, iştirak nafakası veya tedbir nafakası şeklindedir. Ayrıca bir takım hısımların birbirlerine karşı olan yükümlülükleri kapsamında “yardım nafakası” da; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunumuzda düzenlenmiş nafaka çeşitlerindendir.

Yoksulluk Nafakası

Nafaka çeşitleri adı altında düzenlenen ilk nafaka türü 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 175. maddesinde belirtilen yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk; yeme, içme, giyinme eğitim veya barınma gibi kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayamama durumudur. Buna bağlı olarak; Boşanma nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekecek veya hiç yerine getiremeyecek kişiler için düzenlenmiştir. Diğer bir ifade ile yoksulluğa düşecek eşin diğer eşten talep ettiği nafaka çeşidi yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakasında yükümlülük açısından kadın veya erkek ayrımı yapılmamıştır. Yoksulluğa düşecek olan erkek eş kadından veya kadın eş erkekten yoksulluk nafakası talep etme hakkına sahiptir.

İştirak Nafakası

Boşanmaya bağlı olarak doğan bir başka nafaka çeşidi ise iştirak nafakasıdır. Uygulamada sıklıkla çocuk nafakası olarak da bilinmektedir. İsminden de anlaşılacağı üzere; Çocuğun bakım giderleri başta olmak üzere eğitim / öğretim giderlerinin karşılanması için öngörülen nafaka çeşitlerindendir. Kural olarak nafaka davaları kapsamında iştirak nafakası velayet sahibi olan eş tarafından diğer eşe karşı açılmaktadır.

Tedbir Nafakası

Boşanma davası sonuçlanmadan yani boşanma davası devam ederken talep edilen nafaka çeşidi ise tedbir nafakasıdır. Tedbir nafakası boşanma davası açılırken taraflarca talep edilebileceği gibi; Mahkeme hakiminin re’sen karar vermesi gereken durumlardandır. Bu nedenle tedbir nafakası mahkeme hakiminin takdirine bırakılmış bir durumdur.

Yardım Nafakası

Boşanmaya bağlı olarak gerçekleşmesede TMK’da düzenlenmiş bir başka nafaka çeşidi ise yardım nafakasıdır. Genellikle akrabalar arasındaki yardım yükümlülüğüne dayanılarak açılan nafaka davaları türlerindendir.

NAFAKA HESAPLAMA

Yoksulluk nafakası miktarı, iştirak nafakası miktarı, tedbir nafakası miktarı ya da yardım nafakası miktarı için öngörülmüş genel bir kural bulunmamaktadır. Nafaka hesaplama genellikle tarafların ekonomik durumları göz önüne alınarak yapılmaktadır. Genellikle kişinin mevcut malvarlığı veya aylık kazançları dikkate alınarak nafaka hesaplaması yapılmaktadır. Ancak nafaka hesaplama konusunda genellikle bir tarafın olağan üstü zenginleşmesine sebebiyet vermemesine dikkat edilmektedir. Ayrıca nafaka yükümlüsünün de tespit edilen nafaka miktarını ödemekte güçlük çekmemesi nafaka hesaplamasında göz önüne alınan bir başka kriterdir.

NAFAKA DAVALARI

Yukarıda da belirtildiği gibi nafaka davaları genellikle boşanma davası ile birlikte açılmaktadır. Boşanma davası ile nafaka talep edilmesi halinde ayrıca nafaka davasından söz etmek kural olarak mümkün değildir. Ancak özellikle yoksulluk nafakası veya iştirak nafakaları konusunda; nafakanın iptali davası veya nafakanın artırılması davası şeklinde nafaka davaları açılması mümkündür. Nafaka davaları konusunda yukarıda verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere; özellikle yoksulluk nafakası davası veya iştirak nafakası davasının konusunda uzman boşanma avukatı veya aile hukuku avukatı vasıtasıyla yürütülmesi tarafların menfaatine olacaktır. Nafaka davaları veya benzer diğer uyuşmazlıklarda konusunda uzman Sakarya boşanma avukatı veya Adapazarı boşanma avukatı olarak büromuzdan destek almanız mümkündür.

Yukarı kaydır
Whatsapp Üzerinden Danışın.