HEMEN ARA: +905309118133

TCK 87

Kasten Yaralama Suçu Ve Cezası

Kasten yaralama suçu ve cezası 5237 sayılı TCK’nın 86 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Suçun niteliği itibariyle TCK’nın ikinci kısmında kişilere karşı suçlar ve vücut dokunulmazlığına karşı suçlar başlıkları altında belirtilmiştir. TCK 86/1 maddesinde kasten yaralama suçu ve cezası ile suçun temel şekli tanımlanmıştır. Buna göre; “Bir başkasının vücuduna acı veren ya da kişinin sağlığının bozulmasına veya algılama yeteneğinin bozulmasına” Neden olma kasten yaralama suçu olarak kabul edilmektedir.

TCK 86/2 ve TCK 86/3 maddelerinde ise kasten yaralama suçunun daha ağır cezayı gerektiren halleri sıralanmıştır. Gerek suçun mağdurunda bırakmış olduğu etkiler; Gerekse suçun işlemiş biçimlerine göre; TCK 87/1 ve alt bentlerinde “Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu ve cezası” düzenlenmiştir. Kasten yaralama suçu; Suçun mağduru veya faili açısından önemli sonuçlar doğurması mümkün suçlardandır. Özellikle TCK 87 ve alt bentlerinde düzenlenen; Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunda suçun nitelikli ve daha ağır cezayı gerektiren hallerine göre; Fail hakkında 18 yıla kadar hapis cezasına hükmedilmesi mümkündür. Bu nedenle gerek kasten yaralama suçunun faili; Gerekse kasten yaralama suçunun mağduru açısından ceza avukatı vasıtasıyla yürütülmesi önemlidir. Bu konuda Sakarya ceza avukatı ve Adapazarı ceza avukatı olarak uzman kadromuzdan destek almanız mümkündür.

KASTEN YARALAMA SUCU VE CEZASI
KASTEN YARALAMA SUÇU VE CEZASI

Basit Yaralama Suçu ve Cezası

Basit yaralama suçu ve cezası genellikle TCK 86/2 maddesinde belirtilen haller için kullanılmaktadır. Buna göre yaralama eylemi “basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde” olması durumunda fail hakkında “dört aydın bir yıla kadar” hapis yada adli para cezası öngörülmüştür. Kasten yaralama suçunun basit hali diğer bir ifade ile basit yaralama suçu genel olarak şikayete bağlı suçlardandır. Ancak TCK 86/3 maddesinde belirtilen hallerde suçun işlenmesi durumunda mağdurun şikayeti aranmamaktadır. Kasten yaralama suçunun;

 • Altsoy, üstsoy, kardeşe, eşe  veya boşanmış olunan eşe karşı işlenmesi
 • Beden – ruh bakımından kendisini savunamayacak halde olan kişilere karşı işlenmesi
 • Kamu görevi nedeniyle
 • Silahla
 • Kamu görevlisinin sahip olduğu yetkiyi kötüye kullanması suretiyle işlenmesi halinde mağdurun şikayet aranmamaktadır. Bu durumda fail hakkında şikayet aranmaksızın gerekli soruşturma ve akabinde kovuşturma yapılmaktadır.

Görüldüğü üzere kasten basit yaralama suçunun nitelikli hallerinin oluşumunda; Ceza hukuku açısından bir takım unsurların birlikte bulunması gerekmektedir. Bu nedenle basit yaralama suçu açısından soruşturma veya kovuşturmanın ceza avukatı tarafından yürütülmesinde fayda vardır.

NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA

Yukarıda da belirtildiği gibi neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama mağdur açısından daha ağır sonuçlar doğurabilmektedir. Buna bağlı olarak neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunda fail için öngörülen cezai yaptırımlar; TCK 86/2 maddesinde belirtilen basit yaralama suçuna nazaran daha ağırdır. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu için yaralamanın mağdurda bırakmış olduğu etkiye göre farklı cezai müeyyidelerle karşılaşmak mümkündür. Buna göre kasten yaralama eylemi neticesinde mağdurun;

 • Duyularından ya da organlarından herhangi birisinin işlevini sürekli suretle zayıflamasına
 • Konuşmasında zorluğa
 • Yüzde sabit ize
 • Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olunması
 • Gebe kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olunması; Halinde fail hakkında TCK 86/1 maddesinde belirtilen “bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası“nın bir kat arttırılacağı belirtilmiştir. (TCK 87/1)

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunun nitelikli ve daha ağır cezayı gerektiren bir başka hali ise; TCK 87/2 maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Mağdurun bitkisel hayata girmesine neden olacak şekilde veya iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığı neden olacak şekilde yaralanmasına
 • Duyu ya da organlarından herhangi birsinin işlevinin tamamen yitirilmesine neden olunması halinde
 • Konuşma veya çocuk yapma yeteneğinin kaybolmasına
 • Yüzünde sürekle olarak bir değişikliğe neden olunması halinde fail hakkında verilecek olan ceza iki kat arttırılır. (TCK 87/2)

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunda ayrıca mağdurun vücudunda kemik kırığına veya çıkığına neden olunması halinde söz konusu kırık ve çıkığın hayati fonksiyonlarını etkilemesine göre; Fail hakkında verilecek cezanın yine yarı oranında arttırılacağı belirtilmiştir. (TCK 87/3)

TCK 87/4 maddesinde ise neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan dolayı ölüm olayı meydana gelmiş ise; suçun işleniş biçimlerine göre; sekiz yıldan on sekiz yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Kasten Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçu ve cezası hakkında yukarıda verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere; Özellikle neticesi sebebiyle kasten yaralama suçunda fail hakkında öngörülen cezai müeyyideler oldukça fazla olabilmektedir. Bu nedenle kasten yaralama suçuna maruz kalan mağdur veya şüpheli ya da fail hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturmanın konusunda uzman ceza avukatı vasıtasıyla yürütülmesinde fayda vardır. Bu ve benzer konularda; Sakarya ceza avukatı ve Adapazarı ceza avukatı olarak büromuzdan destek almanız mümkündür.

Yukarı kaydır
Whatsapp Üzerinden Danışın.