HEMEN ARA: +905309118133

Turan & Karakoç Avukatlık Ofisi

En güncel içerikler ve haberler

Yasadışı Bahis Cezası

Bahis ve şans oyunlarının oynatılması usulleri genel olarak 7258 sayılı kanun ile düzenlenmiştir. “Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanunda”; belirtilen usul ve esaslara aykırı bir şekilde bahis oynanması; oynatılması veya aracılık edilmesi yasadışı bahis olarak değerlendirilmektedir. Yasadışı bahis suçunu oluşumunda fail için bir takım seçimlik hareketler öngörülmüştür. Bunlar yasadışı bahis oynama, yasadışı bahis oynatma ve yasadışı bahse aracılık etme olarak gerçekleşmesi mümkündür. Yukarıda belirtilen her bir seçimlik hareket için farklı bir cezai müeyyide uygulanmaktadır. Yasadışı bahis cezası da genel olarak 7258 sayılı kanun ile belirlenmektedir. Uygulamada sıklıkla “illegal bahis ” olarak da anılmaktadır. İllegal bahis cezası genel olarak; illegal bahis oynama, yasadışı bahis oynatma, yasadışı bahse aracılık etme ve yasadışı bahse teşvik etme olarak değişiklik göstermektedir.

Yasadışı bahis oynatma cezası, yasadışı bahise aracılık etme ve yasadışı bahise teşvik etme suçlarında fail hakkında bir takım hürriyeti bağlayıcı cezalar öngörülmüştür. Bu nedenle hakkında atılı suçlamalardan soruşturma yapılan kişilerin ceza avukatından destek almaları faydalarına olacaktır.

yasadisi bahis

Yasadışı Bahis Oynama Cezası

Spor Toto Teşkilatı Başkanlığının izni ve onayı ile faaliyet gösteren işletmeler haricinde şans oyunu veya bahis oynanması genel olarak yasadışı bahis olarak değerlendirilmektedir. Kanun koyucu söz konusu bayiinin fiziksel olarak faaliyet göstermesi veya sanal olarak faaliyet göstermesi konusunda bir ayrım yapmamıştır. Bu nedenle internet üzerinde faaliyet gösteren ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığının izin ve onayı olmaksızın; faaliyet gösteren web sitelerinde veya uygulamalarda şans oyunu veya bahis oynanması da yasadışı bahis olarak nitelendirilmektedir. Gelişen teknolojinin ve internet kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak yasadışı bahis oynama genellikle internet üzerinden gerçekleşmektedir. Bu nedenle yasadışı bahis oynama cezası daha çok “internetten yasadışı bahis oynama cezası” olarak anılmaktadır. 7258 sayılı yasanın 5/d maddesi ile; illegal bahis oynama cezası hakkında “beş bin liradan yirmi bin liraya kadar” idari para cezası öngörülmüştür.

Yasadışı Bahis Oynatma Cezası

İllegal bahis cezası kapsamında değerlendirilen bir başka durum ise; Yasadışı bahis oynatma cezasıdır. 7258 sayılı yasa ile yasadışı bahis oynatma cezası hakkında bahislerin yurtiçi veya yurtdışı kaynaklı olması konusunda bir ayrım yapılmıştır. Bu nedenle yasadışı bahis oynatma cezası; Yurtdışı kaynaklı ve yurtiçi kaynaklı yasadışı bahis cezası olarak iki farklı düzenleme bulunmaktadır.

Yurtdışı Kaynaklı Yasadışı Bahis Cezası

Spor müsabakalarının yurt içinde oynanması ve bu müsabakalara; 7258 sayılı yasada belirtilen usul ve esaslara aykırı şekilde bahis oynatılması halinde; 7258 sayılı kanunun 5/a maddesinde de belirtildiği gibi; “üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin Liraya kadar adli para cezası” uygulanabilmektedir.

Yurtdışı Kaynaklı Yasadışı Bahis Cezası

Yurtdışı kaynaklı yasadışı bahis için öngörülen cezai müeyyideler yurtiçi kaynaklı yasadışı bahis suçu için öngörülen cezai müeyyidelerden daha fazla olduğu söylemek mümkündür. Yine 7258 sayılı yasaya aykırı olarak yurt dışında düzenlenen spor ve futbol müsabakalarına bahis oynatanlar hakkında “dört yıl ile altı yıl arasında hapis cezası” öngörülmüştür.

YASADIŞI BAHİSE ARACILIK ETME

İllegal bahis oynama cezası ve illegal bahis oynatma cezası ile birlikte; Yasadışı bahise aracılık etme fiili de ayrıca suç olarak tanımlanmış bir eylemdir. Yasadışı bahise aracılık etme suçu; Genellikle 7258 sayılı yasaya aykırı olarak oynatılan veya oynanan yasadışı bahisler sonucu elde edilen paraların nakde dönüştürülmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Günümüzde daha çok banka veya dijital hesapların kiraya verilmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Banka ve Dijital Hesapların Kiraya Verilmesi

Banka ve dijital hesapların kiraya verilmesi; ve bu kiralama işleminden dolayı yasadışı bahiste kullanılan paraların nakde dönüştürülmesinde kullanılması yasadışı bahise aracılık etme olarak kabul edilmektedir. Yasadışı bahise aracılık etme suçu cezası ise; “üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli” para cezasıdır.

YASADIŞI BAHİSE TEŞVİK ETME

7258 yasılı yasa kapsamında olarak değerlendirilen son durum ise; yasadışı bahise teşvik etme suçudur. Genellikle e-posta, SMS veya web sitelerinde yayınlanan yasadışı bahis reklamları yasadışı bahise teşvik etme; olarak değerlendirilmektedir. Bu şekilde yasadışı bahise teşvik edenler hakkında “bir yıl ile üç yıl arasında hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası” öngörülmüştür.

YASADIŞI BAHİS CEZASINA İTİRAZ

7258 yasa kapsamında düzenlenen ceza yasadışı bahis oynama için öngörülen; “beş bin ile yirmi bin lira” arasındaki cezai yaptırım idari para cezası niteliğindedir. Genel olarak idari para cezası tutanağının kendisine tebliğini izleyen 15 günlük süre içerisinde; Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilmesi mümkündür. Yapılan inceleme sonucunda kişinin yasadışı bahis oynamadığı tespit edilmesi halinde söz konusu idari para cezasının iptali mümkündür. İllegal bahis oynatma, yasadışı bahise aracılık etme ve yasadışı bahise teşvik etme suçları için hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmesi nedeniyle idari para cezası niteliğinde değildir. Bu nedenle yapılan yargılama sonucuna göre temyiz veya istinaf yasa yoluna başvurmak mümkündür.

Yukarıda belirtildiği üzere; Yasadışı bahis oynama cezası, yasadışı bahis oynatma cezası ve yasadışı bahise aracılık etme ile yasadışı bahise teşvik etme suçları için idari para cezası ile birlikte; Hürriyeti bağlayıcı cezalar ile karşılaşılması mümkündür. Özellikle söz konusu yasadışı bahis nedeniyle elde edilen paraların örgüt faaliyetleri kapsamında kullanıldığının tespit edilmesi halinde daha fazla cezai müeyyideler ile karşılaşılması mümkündür. Genel olarak bilişim hukukunu da ilgilendirilmesi; suçun unsurlarının tespiti bilişim hukuku avukatı ve ceza avukatı ilgi alanındadır. Bu nedenle söz konusu suçların soruşturulması ve kovuşturulması bilişim hukuku avukatı; ve ceza avukatı vasıtasıyla yapılması oldukça önemlidir. Bu konuda Sakarya Ceza avukatı (Adapazarı Ceza Avukatı); ve Sakarya Bilişim Hukuku Avukatı; (Adapazarı bilişim hukuku avukatı) olarak konusunda uzman kadromuzdan destek almanız mümkündür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı kaydır
Whatsapp Üzerinden Danışın.